Εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων εντός οικισμού και εντός και εκτός σχεδίου χρησιμοποιώντας τοπογραφικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας (γαιωδαιτικό GPS STONEX S9 GNSS, γαιωδαιτικό σταθμό STONEX R6).

H αποτύπωση των οικοπέδων και των αγροτεμαχίων γίνεται με την μέθοδο RTK η με συνδιαςμό RTK και ταχυμετρικής αποτύπωσης. Σε κάθε περίπτωση η ιδιοκτησία εξαρτάται απο το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987. Χρησιμοποιείται το δίκτυο του HEPOS η εναλλακτικά το δίκτυο της CIVILSHOP. Επίσης καλύπτεται η δυνατότητα αποτύπωσης κτιρίων εσωτερικά και εξωτερικά.

Μετά την εκπόνηση του τοπογραφικού με αυτοματοποιημένη διαδικασία ο πελάτης έχει την δυνατότητα να δει το περίγραμμα του τοπογραφικού της ιδιοκτησίας του να απεικονίζεται στους ψηφιακούς χάρτες της πιλοτικής λειτουργίας του Εθνικού Κτηματολογίου. Yπάρει η δυνατότητα χάραξης-καθορισμού των ορίων ενός οικοπέδου η αγροτεμαχίου (αντίστροφη διαδικασία) από δεδομένο γνωστό τοπογραφικό ( Μέθοδος STAKE). Επίσης γίνεται χάραξη του περιγράμματος του κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί εις την ιδιοκτησία.

 

Stonex R6

Stonex S9

Επικοινωνία

Γρηγόρης Ζωχιός - Δήμητρα Ζωχιού

Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Γραφείο

Αλκινόου 5

49100 Κέρκυρα

 26610 44490

 26610 28262

Ωράριο Εκτός Λειτουργίας Γραφείου:

 6944 384 820

 info@corfudesign-build.com

Υπηρεσίες

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή Κτιρίων

Αναπαλαίωση και Ανακαίνιση Κτιρίων

Τοπογραφικά

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Φωτορεαλιστική Απεικόνιση Κτιρίων

Δείγματα Εργασίας