Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. πιστοποιητικό το οποίο βεβαιώνει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου.

Το Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης απαιτείται για όλα τα κτίρια των οποίων το συνολικό εμβαδό είναι 50 τ.μ. και πάνω.

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται:

  • Από 09/01/2012 για κάθε πώληση-αγορά-ενοικίαση ενιαίου κτιρίου ή και τμήματος αυτού (π.χ. διαμέρισμα), καθώς και επαγγελματικής στέγης
  • Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον
  • Μετά το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου είναι απαραίτητη η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού

Η έκδοση Π.Ε.Α. δεν είναι υποχρεωτική για κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστήρια, αποθήκες, σταθμούς αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Με την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού το κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες (απο Α+ έως Η) ενώ ταυτόχρονα ο Ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει συγκεκριμένα σενάρια για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου. H διάρκεια ισχύος του Ενεργειακού πιστοποιητικού είναι δέκα (10) χρόνια.

Energy Audit

Επικοινωνία

Γρηγόρης Ζωχιός - Δήμητρα Ζωχιού

Αρχιτεκτονικό - Τεχνικό Γραφείο

Αλκινόου 5

49100 Κέρκυρα

 26610 44490

 26610 28262

Ωράριο Εκτός Λειτουργίας Γραφείου:

 6944 384 820

 info@corfudesign-build.com

Υπηρεσίες

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Μελέτη, Επίβλεψη και Κατασκευή Κτιρίων

Αναπαλαίωση και Ανακαίνιση Κτιρίων

Τοπογραφικά

Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Ρύθμιση Αυθαιρέτων

Φωτορεαλιστική Απεικόνιση Κτιρίων

Δείγματα Εργασίας